آموزش ساختار داخلی دیود

با دانستن ساختار داخلی یک دیود، در هنگام استفاده در مدارات به راحتی می توانید بهترین و پایدارترین نوع آن هارا بسته به نیاز خود انتخاب کنید. دیود از اتصال دو نیم هادی نوع p و نوعn ساخته می شوند. زمانی که دو نیمه هادی نوع n ونوعp  به هم متصل می شوند، ناحیه ای تحت عنوان ناحیه تخلیه در مرز بین اتصال، به وجود می آید.

دنبال چه چیزی میگردید ؟!